انجام بیش از یک میلیون و دویست هزار تراکنش آنلاین و غیرحضوری برای پرداخت حق بیمه در استان گیلان

انجام بیش از یک میلیون و دویست هزار تراکنش آنلاین و غیرحضوری برای پرداخت حق بیمه در استان گیلان

در ماههای سپری شده از سال ۱۴۰۰ صورت گرفت : انجام بیش از یک میلیون و دویست هزار تراکنش آنلاین و غیرحضوری برای پرداخت حق بیمه در استان گیلان گزارش شش ماهه فعالیت های غیرحضوری خدمات تامین اجتماعی در حوزه وصول حق بیمه توسط مدیرکل استان گیلان تشریح گردید . علی حسین نژاد در این