توسعه صاردات و ترانزیت کالا از طریق مجتمع بندری کاسپین

توسعه صاردات و ترانزیت کالا از طریق مجتمع بندری کاسپین

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی درجریان بازدید نوروزی مطرح کرد: افزایش سهم در تأمین کالاهای اساسی کشور و توسعه صاردات و ترانزیت کالا از طریق مجتمع بندری کاسپین گیل ابراز_ به گزارش مدیریت روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان همزمان با سال

منطقه آزاد انزلی معبری برای تجارت، ترانزیت و صدور کالاهای ایرانی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا است

منطقه آزاد انزلی معبری برای تجارت، ترانزیت و صدور کالاهای ایرانی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا است

گیل ابراز: مهندس محمد عطریانفر، مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اظهار خوشحالی از روندهای موجود و زیرساخت‌های ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت که این منطقه معبر و گذرگاهی برای تجارت، ترانزیت و صدور کالاهای ایرانی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا است که باید از این فرصت و