افتتاح مسیر ریلی کاسپین موفقیت بزرگی در جایگاه ترانزیت بین المللی کشور

افتتاح مسیر ریلی کاسپین موفقیت بزرگی در جایگاه ترانزیت بین المللی کشور

دکتر سعید محمد در بازدید از طرح ملی اتصال خط ریل سراسری به منطقه آزاد انزلی ؛افتتاح مسیر ریلی کاسپین موفقیت بزرگی در جایگاه ترانزیت بین المللی کشور گیل ابراز _ گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در