انتخاب شهردار توسط مردم انجام شود/ پایدار شدن اعتبار تراموای رشت در بودجه کشور

انتخاب شهردار توسط مردم انجام شود/ پایدار شدن اعتبار تراموای رشت در بودجه کشور

در جلسه شورای اسلامی شهر رشت به زمزمه‌هایی پیرامون سلب اختیار اعضای شورا در موضوع انتخاب شهردار صحبت شد و به واگذاری انتخاب شهردار به مردم طی فرآیند انتخابات تأکید شد. به گزارش گیل ابراز، رئیس شورای اسلامی شهر رشت عصر امروز در یک‌صد و سی و هشتمین جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای