انتقاد از ترافیک سنگین در شهر رشت | پلیس راهور با قاطعیت نقش آفرینی کند

انتقاد از ترافیک سنگین در شهر رشت | پلیس راهور با قاطعیت نقش آفرینی کند

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رشت با انتقاد از ترافیک سنگین در شهر رشت به دلیل‌عدم رعایت حقوق ترافیکی شهروندان از سوی برخی افراد، خواستار نقش آفرینی فعال پلیس راهور در راستای کاهش بار ترافیکی شهر رشت شد. گیل ابراز: فریبرز سعیدی کیا در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی با تاکید بر لزوم آموزش