شهردار رشت تذکر گرفت/ جیره‌خواری افراد خاص در شهرداری رشت

شهردار رشت تذکر گرفت/ جیره‌خواری افراد خاص در شهرداری رشت

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت، ناصر حاج محمدی شهردار رشت به‌واسطه عدم پیگیری محاسبه درست اضافه‌کاری کارگران حجمی شهرداری رشت و غیره تذکر گرفت. گیل ابراز: رئیس شورای اسلامی شهر رشت عصر امروز در یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر رشت در ساختمان جلسات شورا با اشاره به‌روز صنایع‌دستی اظهار