تدوین بسته توسعه گردشگری/بازار هفتگی بندر کیاشهر به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل می‌شود

تدوین بسته توسعه گردشگری/بازار هفتگی بندر کیاشهر به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل می‌شود

شهردار بندر کیاشهر در برنامه رادیویی شهر ما؛‌ تدوین بسته توسعه گردشگری؛ بازار هفتگی بندر کیاشهر به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل می‌شود گیل ابراز _ مرتضی عاطفی شهردار بندر کیاشهر از تدوین بسته توسعه گردشگری خبر داد و گفت: شهرداری بندر کیاشهر قصد دارد با اجرای یکسری اقدامات بازار هفتگی بندر کیاشهر را به