تدفین اعتماد به همراه جان عزیزانمان!

تدفین اعتماد به همراه جان عزیزانمان!

گیل ابراز/ مهتا صدری: در پی شیوع بیماری کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون و مواجهه عینی مردم با ظرفیت ها و زیر ساخت های فرسوده و ناکافی درمانی استان گیلان، آمار بالای مرگ و میر در اثر این بیماری و… آخرین کورسوهای امید مردم به مسئولین نیز رو به خاموشی رفت و آنچه