پلمپ دو مطب دندانپزشکی در رشت

پلمپ دو مطب دندانپزشکی در رشت

پلمب دو مطب دندانپزشکی به علت جعل عنوان، دخالت در امور دندانپزشکی در رشت گیل ابراز _ دو مطب دندانپزشکی در رشت به علت جعل عنوان و دخالت در امور دندانپزشکی در رشت با دستور قضایی، همراهی پلیس امنیت اماکن توسط بازرسان امور درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پلمب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی