جلوگیری از تخلفات ساختمانی در رشت

جلوگیری از تخلفات ساختمانی در رشت

شهردار رشت در جلسه شورای اداری شهرداری تاکید کرد : جلوگیری جدی از تخلفات ساختمانی / تمرکز مناطق پنجگانه در حوزه درآمدزایی / تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی گیل ابراز_ سید امیرحسین علوی شهردار رشت در جلسه شورای اداری با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی بودجه‌های عمرانی را صرف مصارف جاری و حقوق

بازدارندگی و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی هدف شورا و شهرداری رشت

بازدارندگی و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی هدف شورا و شهرداری رشت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت : بازدارندگی و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی هدف شورا و شهرداری رشت از افزایش ارزش معاملاتی ساختمان معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت با بیان اینکه در پی پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورا، آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۸ درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع خللی

شهرداری رشت در جلوگیری از تخلفات ساختمانی جدی است

شهرداری رشت در جلوگیری از تخلفات ساختمانی جدی است

دکتر ناصر حاج محمدی در نشست معاونان خدمات شهری مناطق پنجگانه و روسای نواحی ۱۵ گانه شهرداری رشت از جدیت این شهرداری در ارتباط با جلوگیری از تخلفات ساختمانی تاکید کرد. به گزارش گیل ابراز و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که سرپرست معاونت