تخفیف ۵۰ درصدی عوارض راه اندازی واحد های صنعتی

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض راه اندازی واحد های صنعتی

گیل ابراز: در راستای اجرای سیاست های منشور اقتصاد مقاومتی و تأکیدات دکتر روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مبنی بر ارائه بسته های حمایتی-تشویقی متعدد به منظور حمایت از فعالین بخش خصوصی، تخفیف ۵۰ درصدی در اخذ عوارض راه اندازی از واحدهای صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی اعمال می شود. براین اساس