توجه و نگاه ویژه به پروژ‌ه‌های عمرانی بندر کیاشهر با تخصیص اعتبار لازم

توجه و نگاه ویژه به پروژ‌ه‌های عمرانی بندر کیاشهر با تخصیص اعتبار لازم

توجه و نگاه ویژه به پروژ‌ه‌های عمرانی بندر کیاشهر با تخصیص اعتبار لازم روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰؛ «مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر به‌اتفاق شهردار و عضو شورای اسلامی شهر آستانه اشرفيه و با همراهي نجفي نماينده مردم شريف آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مجلس شوراي اسلامي با جمالي نژاد؛ معاون عمران و توسعه