بعضی کارخانه های مهم استان گیلان به مخروبه ای تبدیل شده اند / دست تخریب گران محیط زیست باید قطع شود

بعضی کارخانه های مهم استان گیلان به مخروبه ای تبدیل شده اند / دست تخریب گران محیط زیست باید قطع شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت رشت الکتریک گفت: این کارخانه می‌توانست به نگین این استان تبدیل شود ولی امروز به مخروبه‌ای تبدیل‌شده و به تیم قضایی دستور می‌دهم که به این پرونده‌ها بررسی کرده و تسریع در کار انجام شود. گیل ابراز: آیت‌الله ابراهیم رئیسی ظهر امروز در جلسه شورای اداری گیلان در