افراد خاصی مثل آقای نماینده پشت تخریب هتل فردوسی هستند

افراد خاصی مثل آقای نماینده پشت تخریب هتل فردوسی هستند

گیل ابراز:بهراد ذاکری در گفت‌و‌گویی درباره تخریب هتل فردوسی به تبیین نقش شورا پرداخت. او عنوان کرد: تاکنون هیچ درخواستی برای صدور پروانه ساخت به شهرداری رشت ارسال نشده است. شهرداری در مورد صدور پروانه باید بر اساس ضوابط قانونی عمل کند و شنیده‌های ما تا این لحظه ادعای گرفتن حکم خروج هتل فردوسی از