میزان تخریب اراضی ملی در شهرستان‌های مرزی بالا است

میزان تخریب اراضی ملی در شهرستان‌های مرزی بالا است

معاون دادگستری‌گیلان با اشاره به وسعت بالای تخریب اراضی ملی در شهرستان‌های ساحلی گفت: دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با متخلفان برخورد کنند. گیل ابراز: احمد آقایی در آیین معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا با تاکید بر صیانت از اراضی ملی و جنگلی و ساحلی اظهار داشت: صیانت از اراضی