۱۰ تخت ICU در تنها بیمارستان تامین اجتماعی گیلان افزوده شد

۱۰ تخت ICU در تنها بیمارستان تامین اجتماعی گیلان افزوده شد

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان از اضافه شدن ۱۰ تخت ICU ور بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت خبر داد و گفت: مجموع تخت‌هایICU در این بینارستان اکنون به ۱۸ تخت افزایش یافته و تا پایان کرونا به بیماران کووید سرویس می‌دهد. گیل ابراز: رضا قنبرپور مقدم  از توسعه بخش ICU در تنها بیمارستان تامین اجتماعی گیلان