لزوم پیگیری تحقق جوانی جمعیت در گیلان

لزوم پیگیری تحقق جوانی جمعیت در گیلان

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: تحقق جوانی جمعیت با جدیت در استان پیگیری شود گیل ابراز_ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به وضعیت بحرانی گیلان در پایین بودن نرخ باروری و ازدواج اظهار داشت: این دانشگاه با جدیت تحقق جوانی جمعیت را پیگیری خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی