۲۷۰۰ واحد مسکونی روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

۲۷۰۰ واحد مسکونی روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

گیل ابراز: در راستای ارائه خدمات به جوامع محلی و برای نخستین بار در استان گیلان تمامی واحدهای مسکونی موجود در پنج روستای محدوده منطقه آزاد انزلی به طور کامل تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفت. این طرح حمایتی با موافقت دکتر روزبهان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان و مصوبه هیئت مدیره و با