آیین رونمایی از تجهیز ناوگان تاکسیرانی شهر رشت به دستگاه پرداخت الکترونیک سیار

آیین رونمایی از تجهیز ناوگان تاکسیرانی شهر رشت به دستگاه پرداخت الکترونیک سیار

محمد محبتی ریاست سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری رشت خبرداد : ناوگان تاکسیرانی شهررشت به دستگاه پرداخت الکترونیک سیار مجهز می شود. گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری رشت صبح امروز مورخ ۲۸ شهریور ماه سالجاری با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا ریاست شورای