تاکید دکتر بالو بر لزوم استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی

تاکید دکتر بالو بر لزوم استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی

سرپرست دانشگاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی یکی از بخش های اصلی کار پزشکی است که در درمان بیماران تاثیر بسزایی دارد. گیل ابراز_ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وبدا)؛ دکتر بالو-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی با بیان اینکه