نوسازی ناوگان و تجهیزات خودرویی شركت توزیع برق گیلان با اعتباری ۱۰۴ میلیارد ریال

نوسازی ناوگان و تجهیزات خودرویی شركت توزیع برق گیلان با اعتباری ۱۰۴ میلیارد ریال

در راستای تداوم پایداری شبکه ها نوسازی ناوگان و تجهیزات خودرویی شركت توزیع برق گیلان با اعتباری ۱۰۴ میلیارد ریال گیل ابراز / شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان دارای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک است که با ۳۰ هزار کیلومتر شبکه خطوط فشار ضعیف و متوسط وبا بیش از ۲۱ هزارو