تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان مقابل ساختمان خانه کارگر

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان مقابل ساختمان خانه کارگر

به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز،صبح امروز ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۱ ، به علت مخالفت دولت در خصوص مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری سایر سطوح که توسط هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار به دولت ارائه شده بود، تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان مقابل ساختمان خانه کارگر گیلان دست به تجمع