اقدام ارزنده شهردار جوان کلاچای در تکریم بازنشستگان

اقدام ارزنده شهردار جوان کلاچای در تکریم بازنشستگان

اثری ماندگار برای اولین بار در تاریخ شهرداری های استان؛ اقدام ارزنده شهردار جوان کلاچای در تکریم بازنشستگان این شهرداری و اشک شوق پرسنل گیل ابراز _ به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برای اولین بار از تاریخ تاسیس شهرداری مراسمی در راستای تکریم و تجلیل از بازنشستگان شهرداری کلاچای روز دوشنبه سوم مرداد