به منظور افزایش خدمات به تجار و بازرگانان؛ دومین صرافی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

به منظور افزایش خدمات به تجار و بازرگانان؛ دومین صرافی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

دومین صرافی منطقه آزاد انزلی به منظور تسریع در روند خدمات رسانی به تجار و بازرگانان با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسید. گیل ابراز :مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی بهبود فضای کسب و کار، تکمیل حلقه های تجارت و بازرگانی و توسعه ارائه خدمات به فعالان اقتصادی در این