سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: بستری چهار گیلانی در پی ابتلا به تب کریمه کنگو

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: بستری چهار گیلانی در پی ابتلا به تب کریمه کنگو

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بستری چهار گیلانی در پی ابتلا به تب کریمه کنگو در سطح بیمارستان های استان خبر داد و از مردم خواست تا در مواجهه با دام از جمله گوشفند و بز مراقبت بیشتری داشته باشند. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز ، دکتر آبتین حیدرزاده امروز در