تب شالیزار در کمین کشاورزان گیلانی | رعایت نکات بهداشتی ضروری است

تب شالیزار در کمین کشاورزان گیلانی | رعایت نکات بهداشتی ضروری است

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی گیلان با اشاره به شروع فصل زراعی و با بیان اینکه بیماری «تب شالیزار» در کمین کشاورزان است، خواستار رعایت نکات بهداشتی از سوی شالیکاران شد. گیل ابراز: آبتین حیدر زاده با اشاره به فصل زراعی در استان گیلان و خطر شیوع تب شالیزار در میان شالیکاران، اظهار کرد: بیماری