کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت

کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت

کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت یادداشت_ فهیمه فتحی، مدیر مسئول بمناسب ۱۲ ژوئن روز جهانی منع کار کودکان در تاریخ قمری کشور عزیزمان ایران امروز ولادت دخت گرامی امام موسی کاظم (ع)حضرت معصومه (س) و روز دختر است در پستهای صفحات مجازی تصاویری از دخترکان زیبا دیدم که والدین شان روز