کارفرمایان مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به تامین اجتماعی پرداخت نمایند

کارفرمایان مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به تامین اجتماعی پرداخت نمایند

با هدف آگاهی بخشی به جامعه هدف و رعایت حقوق شرکای اجتماعی و در ادامه رویکرد معرفی و اطلاع رسانی قوانین سازمانی ، برخی مواد مرتبط با تکالیف کارفرمایان از سوی اداره کل تامین اجتماعی گیلان تبیین شد. به گزارش گیل ابراز ،به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، بر