نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان؛ عدم برگزاری مسابقات وممنوعیت ورود اتباع خارجی به گیلان نمی توانست مانع شیوع ویروس کرونا شود

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان؛ عدم برگزاری مسابقات وممنوعیت ورود اتباع خارجی به گیلان نمی توانست مانع شیوع ویروس کرونا شود

نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان ؛ ایجاد و دامن زدن به شائبه ها به روند مقابله با کرونا کمک نمی کند و امینت روانی را خدشه دار میکند/ عدم برگزاری مسابقات وممنوعیت ورود اتباع خارجی به گیلان نمی توانست مانع شیوع ویروس کرونا شود/ تاکید بر رعایت پروتکل ها از سوی مشاغل و