تازه ترین اظهارات نماینده پرماجرای مردم رشت؛ این بار اتهام زنی به رسانه ها!

تازه ترین اظهارات نماینده پرماجرای مردم رشت؛ این بار اتهام زنی به رسانه ها!

گیل ابراز: پس از انتشار سخنان جنجال برانگیز احمدی سنگری، نماینده رشت در خصوص تاکسی رانان که توسط خبرگزاری فارس منتشر شد و تمامی رسانه های گیلان نیز به پوشش خبری این اظهارات پرداختند، احمدی مدعی شد، برخی رسانه ها از خارج دستور دریافت میکنند! وی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در روزهای اخیر