تامین اعتبار تراموای رشت با ورود نمایندگان مجلس

تامین اعتبار تراموای رشت با ورود نمایندگان مجلس

رئیس شورای اسلامي شهر رشت گفت: با ورود نمایندگان مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی بالاخص پیگیری های جبار کوچکی نژاد ، تامین اعتبار مورد نیاز به منظور راه اندازی تراموا در رشت در مراحل پایانی قرار دارد. گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای رشت، محمد حسین واثق