استقرار تامین اجتماعی فومن در ساختمان جدید بدون توقف در ارائه خدمات

استقرار تامین اجتماعی فومن در ساختمان جدید بدون توقف در ارائه خدمات

استقرار تامین اجتماعی فومن در ساختمان جدید بدون توقف در ارائه خدمات گیل ابراز _ با هدف توسعه مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن ، بخش بیمه ای این شهرستان به ساختمانی دیگر انتقال یافت. به گزارش گیل ابراز ، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در