رشد دو درصدی تعداد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در گیلان

رشد دو درصدی تعداد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در گیلان

در سه ماهه نخست سالجاری تعداد ۲۶۳۲ نفر از بیمه شدگان تحت پوشش با رشدی معادل دو درصد به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پیوستند . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، تعداد بیمه شدگان گروه مشاغل آزاد با حدود ۱۲۰۰ نفر افزایش و رشد ۱/۷