از بیان علت طعم و رنگ قهوه‌ای آب تا نظارت بر تامین کیفیت و بهداشت آب شرب

از بیان علت طعم و رنگ قهوه‌ای آب تا نظارت بر تامین کیفیت و بهداشت آب شرب

نظارت بر تامین کیفیت و بهداشت آب شرب و اجرای استانداردها و قوانین ملی مرتبط با آن و دفع پسآب بهداشتی از اهداف اصلی این شرکت است به گزارش گیل ابراز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، نظارت بر تأمین کیفیت و بهداشت آب شرب و اجرای استانداردها و قوانین ملی مرتبط با آن و