برگزاری نمایشگاه معماری «از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب» در تالار گفتگوی شهرداری رشت

برگزاری نمایشگاه معماری «از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب» در تالار گفتگوی شهرداری رشت

گیل ابراز: نمایشگاه معماری «از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب» از سلسله نمایشگاه های معماری رشت قدیم در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود. این نمایشگاه از تاریخ ۸ دی تا ۱۲ دی ماه ۹۹ میزبان دوستداران تاریخ فرهنگ و هنر رشت