اجرای پروژه تفریحی ،گردشگری در تالاب عینک رشت؛ آب منطقه ای گیلان و شهرداری رشت توافقنامه امضا کردند

اجرای پروژه تفریحی ،گردشگری در تالاب عینک رشت؛ آب منطقه ای گیلان و شهرداری رشت توافقنامه امضا کردند

پس از موافقت نهایی مجمع شرکت آب منطقه ای استان گیلان با اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به اجاره ۳۰ ساله تالاب عینک به شهرداری اقدام خواهد شد. گیل ابراز : توافقنامه بهره برداری از آب بندان عینک با حضور ریاست شورای اسلامی شهر، شهردار رشت و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای

در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت: احداث پل چوبی بر روی تالاب عینک رشت/ تاکید بر تضمین حق آبه تالاب عینک رشت

در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت: احداث پل چوبی بر روی تالاب عینک رشت/ تاکید بر تضمین حق آبه تالاب عینک رشت

در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت: احداث پل چوبی بر روی تالاب عینک رشت/ تاکید بر تضمین حق آبه تالاب عینک رشت در هشتاد و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت از احداث پل چوبی بر روی تالاب عینک رشت با