واگذاری ساحل و احیای تالاب بوجاق درخواست شهردار بندرکیاشهر از رئیس سازمان محیط زیست

واگذاری ساحل و احیای تالاب بوجاق درخواست شهردار بندرکیاشهر از رئیس سازمان محیط زیست

عاطفی در دیدار با رئیس سازمان حفاظ‌ت از محیط زیست کشور خواستار واگذاری ساحل بندرکیاشهر(شناگاه) برای سرمایه گذاری و اختصاص اعتباراتی جهت ساماندهی فاضلاب و احیای تالاب بوجاق شد. «مرتضی عاطفی» ( دوشنبه،۶ تیر) با «علی سلاجقه » رئیس سازمان حفاطت از محیط زیست دیدار و در خصوص پارک ملی بوجاق و واگذاری طرح سالم‌سازی