در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد:تأکید برتسریع در اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد:تأکید برتسریع در اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری

گیل ابراز _به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در دفتر کار ایشان دیدار کرد. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در