صدور ۱۶ موافقت اصولی برای پروژه‌های گردشگری گیلان

صدور ۱۶ موافقت اصولی برای پروژه‌های گردشگری گیلان

سومین جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و متقاضی صدور موافقت اصولی استان گیلان در معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. گیل ابراز: رضا حسن‌پور معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل استان شنبه ۱۷ خردادماه ۹۹ با اعلام این خبر گفت: «در این جلسه ۱۷ طرح متقاضی سرمایه‌گذاری و ایجاد تأسیسات گردشگری مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت