برچسب: بخارا

🔴استقبال چشمگیر گیلانی ها و لنگرودی های مقیم تهران از مراسم« شبِ یادمان محمود پاینده لنگرودی»

‍🔴استقبال چشمگیر گیلانی ها و لنگرودی های مقیم تهران از مراسم« شبِ یادمان محمود پاینده لنگرودی» 🔷️حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز 🔸️همزمان با آغاز ایام کتاب، «شبِ یادمان محمود پاینده لنگرودی»…