اورسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی: همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزارمی شود

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت : همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپولیتیک مناطق…