اجرای پنج بزرگ توسط قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در رشت