اجتماعی

🔴 در مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان مطرح شد؛ حفظ هویت فرهنگی کتابخانه‌های عمومی از اولویت‌های نهاد است

🔴 در مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان مطرح شد؛ حفظ هویت فرهنگی کتابخانه‌های عمومی از اولویت‌های…

🔴فرماندارشهرستان رشت در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان:اگرموضوعات فرهنگی را جدی نگرییم در معرض آسیب قرار خواهیم گرفت.

🔷فرماندار شهرستان رشت در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان:اگرموضوعات فرهنگی را جدی نگرییم در معرض آسیب…