اجتماعی

🔴اطلاعیه روابط عمومی بهزیستی گیلان به دنبال انتشار مطالبی درخصوص وضعیت دو توانخواه دارای معلولیت ساکن تالش

🔴اطلاعیه روابط عمومی بهزیستی گیلان به دنبال انتشار مطالبی درخصوص وضعیت دو توانخواه دارای معلولیت ساکن تالش 🔺️🔻حقیقی///پایگاه خبری گیل…