ماه: دی 1401

افتتاح کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان شهید نیکوکار املش

به همت خیران سلامت صورت پذیرفت؛ افتتاح کلینیک تخصصی فیزیوتراپی، وقف مرحوم مهندس حسین منصوبی، در بیمارستان نیکوکار شهرستان املش به همت خانواده خیر مرحوم، مهندس حسین منصوبی، کلینیک تخصصی…