ماه: مهر 1401

مذاکرات سازمان منطقه آزاد انزلی با شرکت های حاضر در بزرگترین هیأت تجاری روسیه در ایران

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای معرفی فرصت های ترانزیتی، حمل و نقلی و ظرفیت های موجود در حوزه های بندری-لجستیکی…

ورود کشتی حامل بزرگترین محموله کانتینری از کریدور چین -قزاقستان به بندرکاسپین

معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی از پهلوگیری بزرگترین محموله کانتینری از کریدور چین -قزاقستان با روش حمل و‌نقل ترکیبی به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی خبر…

پیگیری خرید زمین برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی صومعه سرا

مدیر درمان استان و نماینده مردم شهرستان صومعه سرا به اتفاق مقامات محلی برای پیگیری ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در این شهر نشست مشترک برگزار نمودند. گیل ابراز_صبح روز چهارشنبه…