ماه: اردیبهشت 1401

آمادگی شهرداری رشت برای مساعدت در احداث مجتمع جدید درمانی، تجاری و اداری بیمارستان پورسینا

شهردار رشت در نشست کارگروه توسعه درمانی بیمارستان پورسینا مطرح کرد : آمادگی شهرداری رشت برای مساعدت در احداث مجتمع جدید درمانی، تجاری و اداری بیمارستان پورسینا گیل ابراز_ شهردار…

ضرورت همکاری همه‌جانبه برای توسعه زیرساخت‌های سلامت

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح کرد: ضرورت همکاری همه‌جانبه برای توسعه زیرساخت‌های سلامت/ همه گیلانیان در احداث بیمارستان جایگزین پورسینا ذینفع هستند گیل ابراز_ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان…