ماه: فروردین 1401

آغاز به کار پنجمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در رشت

آغاز به کار پنجمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در رشت گیل ابراز_ معاون فناوری‌اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گیلان در مراسم افتتاح این دفتر گفت: تکریم مراجعین با ارایه خدمات قضایی…

راه اندازی کمیته فرهنگی آموزشی ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان سالمند در تامین اجتماعی گیلان

همسو با برنامه های عملیاتی ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان سالمند سازمان تامین اجتماعی و اقدامات شورای سالمندان استان ، کمیته فرهنگی آموزشی این حوزه با هدف توسعه اقدامات پیشگیرانه…