ماه: آبان 1400

استاندار گیلان از طرح‌های توسعه بهداشت و درمان و مراکز واکسیناسیون استان بازدید کرد

در نخستین ساعات پس از معارفه رسمی به عنوان نماینده عالی دولت در گیلان؛استاندار گیلان از طرح‌های توسعه بهداشت و درمان و مراکز واکسیناسیون استان بازدید کرد نماینده عالی دولت…