دکتر جمشیدمحمدی :
ارائه خدمات مطلوب از اهداف سازمان بیمه سلامت است

گیل ابراز _مدیرکل بیمه سلامت گیلان درجلسه بازرسان سازمان، گفت:بررسی برنامه عملیاتی و بازرسی های دوره ای باید منجر به بهبود فرآیند و در نتیجه ارائه خدمات مطلوب شود که این مهم از اهداف سازمان بیمه سلامت است.

دکترجمشید محمدی با برشمردن اهمیت بازرسی ونظارت گفت : بررسی برنامه عملیاتی و بازرسی های دوره ای باید منجر به بهبود فرآیند و در نتیجه ارائه خدمات مطلوب شودکه این مهم از اهداف سازمان بیمه سلامت است.

اجرای کامل طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از ابتدای دی ماه

وی با اشاره به اجرای کامل طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از ابتدای دی ماه گفت : اجرای این طرح الزام قانونی برای نظام درمان است ولی با توجه به شرایط موجود باید راه حل منطقی برای رفع چالش ها ارائه شود و همکاران ما با صبر و حوصله و تلاش مضاعف مشکلات این طرح را به حداقل برسانند.

گفتنی است ؛تیم بازرسی سازمان متشکل از هفت نفر با سرپرستی قاسمی از روز شنبه ۲۰/۰۹/۱۴۰۰ لغایت روز سه شنبه ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ فرآیندهای کاری اداره کل بیمه سلامت را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.